Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιού Ενηλίκου - Παναγιωτοπούλου Αγγελική

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ypostirixi.net

Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιού Ενηλίκου - Παναγιωτοπούλου Αγγελική

Γονείς και Οικογένεια

Η οικογένεια είναι ένα δυναμικό σύστημα και το σημαντικότερο στη ζωή του ανθρώπου. Μέσα από την οικογένεια κάθε άτομο καλύπτει τις βιολογικές και συναισθηματικές του ανάγκες, τις κοινωνικές του ανάγκες αλλά και οδηγείται στη διαδικασία διαμόρφωσης της προσωπικής του ταυτότητας, κοινωνικής, επαγγελματικής και σεξουαλικής. Σε κάθε δεδομένη ηλικία των μελών της οικογένειας υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες, επιθυμίες και απαιτήσεις και τον κεντρικό ρόλο το διαδραματίζουν οι γονείς που καλούνται να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις αλλαγές. Είναι λοιπόν φυσικό να προκύπτουν δυσκολίες στην πορεία ζωής μίας οικογένειας. Αν αυτές οι δυσκολίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με ευκολία τότε είναι καλό η οικογένεια να αναζητήσει υποστήριξη από κάποιον ειδικό.

 

Υπάρχουν διάφορες μορφές υποστήριξης ανάλογα με το αίτημα της οικογένειας και τις ανάγκες της:

  • οικογενειακή θεραπεία
  • συμβουλευτική γονέων
  • ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας
  • σχολές γονέων